Specjalistyczny gabinet psychologiczny

Michał Józef Kawecki - o mnie

O mnie

Psycholog – terapeuta, z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, (w tym 17-letnią praktyką diagnostyczno-terapeutyczną w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej); zajmuje się diagnozą i terapią dzieci, młodzieży i dorosłych, udziela wsparcia emocjonalnego i poznawczego w sytuacjach trudnych, kryzysowych i traumatycznych; realizuje zadania w nurcie psychologii pozytywnej i psychologii zdrowia.

Autor kilkudziesięciu artykułów, opracowań i ekspertyz z zakresu terapii psychologicznej, psychoedukacji, psychoprofilaktyki, pedagogiki i prewencji psychologicznej; współautor publikacji książkowych.

Ukończył pięcioletnie jednolite studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie; uczestniczył w wykładach i seminariach wybitnego polskiego psychiatry i humanisty prof. Antoniego Kępińskiego.

Posiada II° i III° specjalizacji zawodowej w zakresie psychologii.

Ukończył dwumiesięczny staż (350 godzin) w Ambulatorium Terapii Rodziny Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Akademii Medycznej w Krakowie. Ukończył Roczne Studium Socjoterapii (250 godzin) prowadzony przez superwizorów i trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Aktywny uczestnik krajowych i międzynarodowych zjazdów naukowych, konferencji i kongresów: Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej; XXIV International Congress of Psychology of the International Union of Psychological Science (Sydney, Australia); XXII International Congress of Psychology (Lipsk, Niemcy); XXIII International Congress of Psychology (Acapulco, Meksyk); International Family Therapy Conference (Kraków).

Wykładowca i nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie, założyciel Społecznej Poradni Psychologicznej dla studentów WSP; opiekun Studenckiego Koła Psychologicznego.

Uczestniczył w licznych szkoleniach międzynarodowych i dyskusjach panelowych, m.in. w Paryżu, Amsterdamie, Brukseli, Lizbonie, Barcelonie, Wiedniu, Atenach, Reykjaviku, Helsinkach, Kopenhadze, Oslo i Sztokholmie.

Autor opinii sądowo–psychologicznych dotyczących sprawców najpoważniejszych przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu (ekspertyzy sporządzone były na wniosek Odziału Psychiatrii Sądowej Szpitala Aresztu Śledczego w Szczecinie).