Specjalistyczny gabinet psychologiczny

Michał Józef Kawecki - działalność w sferze kultury

Działalność w sferze kultury

Inicjator sprowadzenia na Wawel symbolicznych prochów Cypriana Kamila Norwida; koordynator i przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Przeniesienia Ziemi z Grobu Norwida w Montmorency na Wawel (1997-2001).

Uczestnik uroczystości państwowych złożenia Urny z Ziemią z Grobu Norwida w Krypcie Trzech Wieszczów w Bazylice Archikatedralnej na Wawelu, z udziałem Prezesa Rady Ministrów RP prof. Jerzego Buzka (24.09.2001.).

Inicjator umieszczenia pod stoczniowym Pomnikiem Ofiar Grudnia 1970 w Szczecinie tablicy z wyrytymi na niej słowami Cypriana Kamila Norwida:

„- O! nie skończona jeszcze Dziejów praca,
Nie – prze – palony jeszcze glob, Sumieniem!”

Twórca Szczecińskiego Salonu Poezji w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, reżyser, scenarzysta i gospodarz Salonów Poezji z udziałem wybitnych artystów scen polskich m.in. Anny Dymnej, Krzysztofa Globisza, Magdy Zawadzkiej, Andrzeja Seweryna, Mai Komorowskiej, Olgierda Łukaszewicza, Wojciecha Pszoniaka, Jerzego Radziwiłowicza, Jana Nowickiego, a także poetów: Ryszarda Krynickiego, Wojciecha Bonowicza, Tomasza Jastruna, Michała Rusinka (kontynuacja od roku 2006).